Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (22.01.2021)
NIIS NIS a.d., Novi Sad -2,36%
JMBN ALTA banka a.d. , Beograd -0,27%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (22.01.2021)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1.199.741,00
JMBN ALTA banka a.d. , Beograd 84.441,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 65.750,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 54.054,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 3.000,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (22.01.2021)
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 0,23%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 0,10%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 22.01.2021.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 20 5 2 2 1 17
MTP 416 5 3 0 2 10

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 21 1.455.554 12.380
Listing 16 1.251.309 10.643
Prime Akcije 12 1.202.741 10.229
Prime Obveznice 4 48.568 413
Standard Akcije 0 0 0
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 5 204.245 1.737
Open Market Akcije 5 204.245 1.737
Open Market Obveznice 0 0 0
MTP 10 1.790.839 15.231
MTP Akcije 10 1.790.839 15.231
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 31 3.246.393 27.611

Učešće stranih investitora
FIS 0,16%
b-FIS 0,00%
s-FIS 0,33%
FIB 0,00%
FIT 0,16%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (22.01.2021)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (22.01.2021)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
OMOL 1.500 19,24 638 1.697 637 955.500
PMLT 4.367 0,25 67 1.280 67 292.589
PRGS 13 0,00 5.316 995 800 10.400
SLPP 550 0,00 55 99 49 26.950
STTM 8.152 1,90 62 346 62 505.400
Open Market - Akcije - (22.01.2021)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 6.006 0,10 6.006 6.006 6.006 6.006 9 54.054
JMBN 4.021 -0,27 4.021 4.021 4.021 4.021 21 84.441
TGAS 13.150 0,23 13.150 13.150 13.150 13.150 5 65.750
Standard Listing - Akcije - (22.01.2021)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Obveznice RS - (22.01.2021)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSSDS20213 96,7700 0,00 0,00 96,7700 96,7700 96,7700 96,7700 1.082 12.311
RSSDS20214 96,0000 0,00 0,00 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 1.082 12.213
RSSDS20225 95,0000 0,00 0,00 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 1.082 12.086
RSSDS20226 94,0000 0,00 0,00 94,0000 94,0000 94,0000 94,0000 1.082 11.958
Prime Listing - Akcije - (22.01.2021)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 3 3.000
NIIS 621 -2,36 620 623 620 621 1.933 1.199.741