Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (23.11.2020)
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš -0,87%
FINT Fintel energija a.d. , Beograd -0,66%
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,52%
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno -0,28%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (23.11.2020)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 3.049.900,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 2.944.657,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 304.500,00
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 228.288,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 170.517,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 127.000,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 37.780,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 3.640,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (23.11.2020)
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 3,22%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 0,03%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 23.11.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 21 8 2 4 2 28
MTP 422 3 0 0 3 17

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 28 6.866.282 58.400
Listing 24 6.434.782 54.730
Prime Akcije 17 3.176.585 27.018
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 7 3.258.197 27.712
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 4 431.500 3.670
Open Market Akcije 4 431.500 3.670
MTP 17 1.153.319 9.809
MTP Akcije 17 1.153.319 9.809
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 45 8.019.601 68.210

Učešće stranih investitora
FIS 56,04%
b-FIS 73,96%
s-FIS 38,12%
FIB 0,00%
FIT 56,04%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (23.11.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (23.11.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
OMOL 811 0,00 694 1.015 519 420.909
PMLT 4.001 0,00 160 1.534 160 640.160
UNPR 750 0,00 123 1.314 123 92.250
Open Market - Akcije - (23.11.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 6.350 -0,87 6.350 6.350 6.350 6.350 20 127.000
IMPL 3.500 -0,28 3.500 3.500 3.500 3.500 87 304.500
Standard Listing - Akcije - (23.11.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 6.821 0,00 6.821 6.821 6.820 6.821 25 170.517
KMBN 3.050 0,03 3.040 3.050 3.040 3.050 1.000 3.049.900
MTLC 1.889 3,22 1.889 1.889 1.889 1.889 20 37.780
Prime Listing - Obveznice RS - (23.11.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (23.11.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 910 0,00 910 910 910 910 4 3.640
FINT 601 -0,66 600 604 600 601 380 228.288
NIIS 575 -0,52 571 575 571 575 5.122 2.944.657