Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (16.08.2019) Nema akcija sa padom cene. Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (16.08.2019)
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 1.692.125,00
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun 782.730,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 746.980,00
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd 699.600,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 215.705,00
GLOS Globos osiguranje a.d. , Beograd 12.250,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (16.08.2019)
GLOS Globos osiguranje a.d. , Beograd 20,27%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 0,12%
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 0,01%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 16.08.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 29 6 3 0 3 58
MTP 479 3 2 0 1 5

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 60 120.793.590 1.025.926
Listing 53 118.306.485 1.004.803
Prime Akcije 51 1.662.285 14.118
Prime Obveznice 2 116.644.200 990.685
Standard Akcije 0 0 0
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 7 2.487.105 21.124
Open Market Akcije 7 2.487.105 21.124
MTP 5 219.256 1.862
MTP Akcije 5 219.256 1.862
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 65 121.012.846 1.027.789

Učešće stranih investitora
FIS 1,46%
b-FIS 2,91%
s-FIS 0,00%
FIB 50,00%
FIT 48,25%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (16.08.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (16.08.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
GMON 2.111 0,24 1.763 74 25 52.776
SVRL 520 0,97 3.335 411 224 116.480
TLKB 10.000 0,00 41 56 5 50.000
Open Market - Akcije - (16.08.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
FITO 2.899 0,00 2.899 2.899 2.899 2.899 270 782.730
GLOS 350 20,27 350 350 350 350 35 12.250
TGAS 12.001 0,01 12.005 12.005 12.000 12.001 141 1.692.125
Standard Listing - Akcije - (16.08.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Obveznice RS - (16.08.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSO15102 123,6971 0,00 -0,33 123,6971 123,6971 123,6971 123,6971 5.000 61.848.550
RSO18171 109,5913 0,00 5,99 109,5913 109,5913 109,5913 109,5913 5.000 54.795.650
Prime Listing - Akcije - (16.08.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 845 0,12 845 845 845 845 884 746.980
ENHL 700 0,00 699 700 699 700 1.000 699.600
NIIS 685 0,00 685 687 683 685 315 215.705