Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (03.06.2020)
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje -0,01%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (03.06.2020)
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 7.240.986,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 5.753.350,00
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje 3.772.990,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 3.707.887,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 3.332.000,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 1.682.385,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 49.724,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 44.065,00
KOPB Kopaonik a.d. , Beograd 35.500,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 26.400,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (03.06.2020)
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 13,30%
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 6,67%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 4,88%
KOPB Kopaonik a.d. , Beograd 1,41%
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 1,17%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 0,22%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 03.06.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 25 10 6 1 3 141
MTP 442 5 2 1 2 8

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 144 251.778.758 2.141.213
Listing 132 240.658.817 2.046.645
Prime Akcije 102 3.757.611 31.956
Prime Obveznice 3 226.133.471 1.923.116
Standard Akcije 27 10.767.735 91.572
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 12 11.119.941 94.568
Open Market Akcije 12 11.119.941 94.568
MTP 8 258.700 2.200
MTP Akcije 8 258.700 2.200
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 152 252.037.458 2.143.413

Učešće stranih investitora
FIS 33,99%
b-FIS 17,47%
s-FIS 50,50%
FIB 0,06%
FIT 3,55%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (03.06.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (03.06.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AMSO 800 -11,11 1.049 333 21 16.800
INFM 1.000 0,00 942 205 55 55.000
LKLG 1.200 4,35 40 140 40 48.000
VINZ 450 10,29 67 30 30 13.500
ZISR 3.300 0,00 38 48 38 125.400
Open Market - Akcije - (03.06.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
ALFA 24.822 -0,01 24.800 26.495 24.800 24.822 152 3.772.990
DINNPB 6.295 4,88 6.295 6.295 6.295 6.295 7 44.065
KMBNPB 800 6,67 800 800 800 800 33 26.400
KOPB 7.100 1,41 7.100 7.100 7.100 7.100 5 35.500
TGAS 13.000 0,00 12.998 13.000 12.998 13.000 557 7.240.986
Standard Listing - Akcije - (03.06.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 6.800 13,30 6.800 6.800 6.800 6.800 490 3.332.000
KMBN 2.250 0,00 2.250 2.260 2.250 2.250 2.557 5.753.350
MTLC 1.821 1,17 1.880 1.900 1.790 1.821 924 1.682.385
Prime Listing - Obveznice RS - (03.06.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSO1467 108,5223 0,00 0,27 108,5223 108,5223 108,5223 108,5223 10.000 108.522.300
RSO1491 137,9000 0,00 -0,56 137,9000 137,9000 137,9000 137,9000 20 275.800
RSO18174 120,9643 0,00 3,13 120,9643 120,9643 120,9643 120,9643 9.700 117.335.371
Prime Listing - Akcije - (03.06.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 922 0,22 920 924 920 921 54 49.724
NIIS 600 0,00 600 609 600 600 6.177 3.707.887