Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (16.10.2019)
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac -1,36%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (16.10.2019)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 16.432.030,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 1.245.878,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 914.325,00
JMBN Jubmes banka a.d. , Beograd 490.000,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 344.025,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 33.010,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 22.692,00
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno 21.500,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (16.10.2019)
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno 3,27%
JMBN Jubmes banka a.d. , Beograd 2,94%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 2,28%
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 0,89%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,30%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 16.10.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 29 8 5 1 2 80
MTP 472 6 2 1 3 74

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 81 138.606.808 1.179.512
Listing 66 136.816.420 1.164.276
Prime Akcije 61 1.258.350 10.708
Prime Obveznice 1 119.103.348 1.013.542
Standard Akcije 4 16.454.722 140.026
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 15 1.790.388 15.236
Open Market Akcije 15 1.790.388 15.236
MTP 75 78.335.319 666.615
MTP Akcije 75 78.335.319 666.615
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 156 216.942.127 1.846.127

Učešće stranih investitora
FIS 17,11%
b-FIS 16,88%
s-FIS 17,34%
FIB 0,00%
FIT 7,72%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (16.10.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (16.10.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
GMON 2.150 -2,36 25.429 4.601 4.276 9.191.978
IRTL 850 6,12 1.120 550 95 80.750
RVST 2.500 0,00 3 20 3 7.500
STUP 5.938 0,15 500 1.030 500 2.969.095
SVRL 541 0,00 921 417 76 41.116
TRBG 4.500 0,00 2.003 872 10 45.000
Open Market - Akcije - (16.10.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 4.450 0,00 4.451 4.451 4.449 4.450 280 1.245.878
IMPL 3.301 0,89 3.301 3.301 3.301 3.301 10 33.010
JMBN 7.000 2,94 7.000 7.000 7.000 7.000 70 490.000
VBSE 2.150 3,27 2.150 2.150 2.150 2.150 10 21.500
Standard Listing - Akcije - (16.10.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.280 2,28 3.203 3.280 3.203 3.280 5.010 16.432.030
MTLC 1.891 -1,36 1.891 1.891 1.891 1.891 12 22.692
Prime Listing - Obveznice RS - (16.10.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSO18179 101,3542 0,00 0,37 101,3542 101,3542 101,3542 101,3542 1.000 119.103.348
Prime Listing - Akcije - (16.10.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 803 0,00 810 810 801 804 428 344.025
NIIS 675 0,30 673 675 673 675 1.355 914.325