Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (06.12.2019)
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd -1,00%
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno -0,84%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd -0,58%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (06.12.2019)
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 12.281.889,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 1.033.620,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 763.299,00
JMBN Jubmes banka a.d. , Beograd 208.500,00
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno 89.900,00
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 59.085,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 49.815,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 28.250,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 14.169,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (06.12.2019)
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 0,86%
JMBN Jubmes banka a.d. , Beograd 0,33%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 06.12.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 28 9 2 3 4 48
MTP 464 8 2 3 3 24

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 48 14.528.527 123.634
Listing 42 14.152.062 120.431
Prime Akcije 35 836.553 7.119
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 7 13.315.509 113.312
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 6 376.465 3.204
Open Market Akcije 6 376.465 3.204
MTP 24 732.480 6.233
MTP Akcije 24 732.480 6.233
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 72 15.261.007 129.868

Učešće stranih investitora
FIS 46,06%
b-FIS 91,87%
s-FIS 0,24%
FIB 0,00%
FIT 46,06%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (06.12.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (06.12.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AKDM 350 0,00 684 383 342 119.700
GSFD 677 -3,29 240 460 90 60.930
IRTL 1.386 14,45 1.079 462 106 140.650
PLNM 520 0,00 400 638 162 84.240
PUUE 179 4,07 940 100 80 14.320
SVRL 600 -0,17 471 729 298 178.800
TLKB 10.504 -4,51 37 29 10 105.040
TRGOM 960 0,00 682 276 30 28.800
Open Market - Akcije - (06.12.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 5.650 0,00 5.650 5.650 5.650 5.650 5 28.250
IMPL 3.321 -0,84 3.321 3.321 3.321 3.321 15 49.815
JMBN 6.950 0,33 6.950 6.950 6.950 6.950 30 208.500
VBSE 2.900 0,00 2.900 2.900 2.900 2.900 31 89.900
Standard Listing - Akcije - (06.12.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.230 -0,58 3.100 3.248 2.822 3.230 320 1.033.620
MTLC 2.000 0,00 1.999 2.000 1.999 2.000 6.141 12.281.889
Prime Listing - Obveznice RS - (06.12.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (06.12.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 888 -1,00 855 897 855 886 16 14.169
FINT 585 0,86 585 585 585 585 101 59.085
NIIS 728 0,00 712 730 712 728 1.048 763.299