Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (24.01.2020)
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd -0,10%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (24.01.2020)
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 7.995.300,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 4.169.140,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 641.334,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 539.600,00
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 111.800,00
LSTA Lasta a.d. , Beograd 101.500,00
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno 76.330,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 41.656,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 31.782,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (24.01.2020)
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 9,53%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 1,90%
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno 0,89%
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 0,85%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,27%
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 0,20%
LSTA Lasta a.d. , Beograd 0,15%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 24.01.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 28 9 7 1 1 94
MTP 454 3 1 1 1 3

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 96 14.047.892 119.517
Listing 76 5.293.506 45.036
Prime Akcije 68 4.312.722 36.692
Prime Obveznice 2 339.450 2.888
Standard Akcije 6 641.334 5.456
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 20 8.754.386 74.481
Open Market Akcije 20 8.754.386 74.481
MTP 3 241.300 2.053
MTP Akcije 3 241.300 2.053
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 99 14.289.192 121.570

Učešće stranih investitora
FIS 0,11%
b-FIS 0,22%
s-FIS 0,00%
FIB 50,00%
FIT 1,30%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (24.01.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (24.01.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
STUP 9.300 -2,09 743 19 19 176.700
THHM 285 50,00 20 157 20 5.700
TRGOM 950 0,00 2.468 213 62 58.900
Open Market - Akcije - (24.01.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 5.207 1,90 5.210 5.210 5.206 5.207 8 41.656
DNOS 3.998 9,53 3.700 4.000 3.700 3.998 2.000 7.995.300
LSTA 651 0,15 650 651 650 651 156 101.500
TGAS 14.200 0,85 14.200 14.200 14.200 14.200 38 539.600
VBSE 2.936 0,89 2.930 2.940 2.930 2.936 26 76.330
Standard Listing - Akcije - (24.01.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 6.413 0,20 6.450 6.450 6.411 6.413 100 641.334
Prime Listing - Obveznice RS - (24.01.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSO16142 115,0000 0,00 0,67 115,0000 115,0000 115,0000 115,0000 15 172.500
RSO18171 111,3000 0,00 0,00 111,3000 111,3000 111,3000 111,3000 15 166.950
Prime Listing - Akcije - (24.01.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 994 -0,10 955 1.000 955 993 32 31.782
FINT 650 0,00 650 650 650 650 172 111.800
NIIS 750 0,27 740 750 740 750 5.560 4.169.140